Psikolojik bozukluklar ve Hastalıklar

Demans ve Deliryum​​​​​​​

Bedensel olarak açıklanabilen psikolojik bozukluälar, tüm (beyin-) organsal psikosendromlarını kapsar.

Beyin veya beyin zarında oluşan iltahaplarda

veya tumor gibi oluşumlarda; madde, alkol, ilaç bağımlılıklarından; ciğer, böbrek,  kalpzayıflığı gibi beyin işlemini engelleyen veya aksatan hastalıklardır

Bağımlılık: Aynı his veya duyguya erişebilmek için, kullanma ya da uygulama arzusunu bastıramadığınız işlemdir. Bunlar; Alkol, Sigara, İlaç, uyuşturucu gibi maddeler olabileceği gibi; İş, Oyun, Kumar, Yemek yeme, Spor yapma, Sex gibi maddedışı psikolojik veya zihinsel bağımlılıklar da olabilir. İnsan hemen hemen herşeye hastalık derece- sinde bağımlılık kazanabilir...

Şizofreni; kişinin düşüncesini, hareketlerini, duygularını ifade şeklini, gerçeği algılamasını çarpıtan ve diğerleriyle ilişkilerini bozan ciddi bir beyinsel rahatsızlıktır.


Duygudurum bozuklukları: hislerin ve içgüdülerinin zaman zaman dalgalanmasından kaynaklanan psikolojik rahatsızlıklardır. Genelde duyguları ifade etme ve algılama hisleri bozulur.
Duygulanım, manik ve depresif olmak üzere iki yönlü değişebilir.


Bu kategoride psikolojik stres, bunalım ve sıkıntılardan kaynaklanan bedensel hastalıklar yer alıyor. Yaşanan bir sıkıntının veya stresin, vücut tarafından tepki gösterilmesidir. Bunların arasında: Korku ve Panik atakları, Fobiler, Obsesif-Kompulsif, Somatoform ve Dissosiyatif bozukluklar bulunuyor.


Beslenme bozuklukları genelde ergenlik ve gençlik çağında oluşur. Kadınlarda erkeklerden daha fazla izleniyor. Vücut şekli algılaması (Körperschemastörung), ideal güzellik arayışı, Toplumun değer yargıları (zayıflık= güzellik ve başarı) gibi yanlış inaçlar bu bozuklukları tetikliyor. Psikolojik sorunlar da önemlı oluşum faktörleri arasında.Uyku pasif bir süreç gibi görünse de farklı dinamikler taşıyan, yaşam için zorunlu bir zaman dilimi. Beden biyolojik ve psikolojik olarak dinleniyor, dokular onarılıyor, hormonların sentezlenmesiyle belleğin yapılandırılması sağlanıyor.


Cinsel bozukluk: cinselliği engelleyen ve/veya sevişme esnasında yaşanan sorunlardır.

Cinsel bozukluklar hem bedensel, hem de psikolojik sebeblere dayanabilir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), "sağlıklı cinselliği": Kişilerin sevişmede psikolojik, ruhsal ve sosyal hayatta huzur bulma durumu olarak nitelendiriyor.

Kişilik bozuklukları daha çok kişinin yaşam felsefesi olarak edindiği ve altında ezildiği; karakter ve / veya davranış yapısıdır. Bozukluk, veya hastalık olarak tanımlanabilmesi için;  kişinin kendisinin veya çevresindekilerinin rahatsızlık, eziyet duyması gerekir. Aksi durumda sadece " ağır belirgin karakter yapısı" olarak tanımlanır.


İnsanın kendisine yenik düşüp,  kendisine veya çevresine zarar veren bir harekete veya eyleme iten, karşı koyamadığı içgüdüsel duygudur. Kuraldışı bu eylemlere İmpuls kontrol bozukluğu deniliyor.

Uyarıları algılama, kavrama, düşünme,öğrenme, değerlendirme, sorun çözme ve çevreye uyum sağlama gibi zihin işlevlerinin tümüne zeka adı verilir. Testlerle elde edilen başarıya göre zeka düzeyi sınıflandırılır.

Bu bölümde, herhangi bir sebebden dolayı, hamlilelik ve sonrasında  gelişimi engelleyen (kalıcı veya geçici) hastalık veya bozukluklar yer alıyor.. Bir çoğunun tedavisi mümkün olmasa da amaç: hastayı en iyi şekilde hayata kazandırmakdır.